دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای بصیر احمدی دوشنبه مورخ 11 اسفند 1399 ساعت 17:00
یکشنبه، 10 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای بصیر احمدی دوشنبه مورخ 11 اسفند 1399 ساعت 17:00
عنوان پایان نامه: بهره برداری تاب آور شبکه توزیع در حضور منابع گسترده انرژی با درنظر گرفتن حملات سایبری
نام دانشجو: بصیر احمدی
استاد راهنما: دکتر هیمن گل پیرا
داور داخلی: دکتر جمال مشتاق_استاد گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر علیرضا شیخی فینی_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه هرمزگان
زمان دفاع: دوشنبه مورخ 11 اسفند 1399 ساعت 17:00 
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود.جهت ورود به جلسه به عنوان مهمان از لینک‌زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار