دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای معروف بگماز دوشنبه مورخ 11 اسفند 1399 ساعت 14:00
یکشنبه، 10 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای معروف بگماز دوشنبه مورخ 11 اسفند 1399 ساعت 14:00
عنوان پایان نامه: برآورد تبخیر از مخازن سدها در مناطق متنوع آب و هوایی ایران
نام دانشجو: معروف بگماز
استاد راهنما: دکتر سلمان احمدی و دکتر جمیل بهرامی
داور داخلی: دکتر فرزین فاروقی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر کامران چپی_دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی عمران 
زمان دفاع: دوشنبه مورخ 11 اسفند 1399 ساعت 14:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود.جهت ورود به جلسه به عنوان مهمان از لینک‌زیر استفاده بفرمایید.
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار