دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خانم سحر منصوری سه شنبه مورخ 12 اسفند 1399 ساعت 17:00
دوشنبه، 11 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خانم سحر منصوری سه شنبه مورخ 12 اسفند 1399 ساعت 17:00
عنوان پایان نامه: قیمت‌گذاری و کنترل موجودی در زنجیره‌تأمین حلقه بسته دو سطحی برای کالای فاسد شدنی با در نظر گرفتن تقاضا وابسته به قیمت
نام دانشجو: سحر منصوری
استاد راهنما: دکتر هیبت اله صادقی
داور داخلی: دکتر انور محمودی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر هیرش گل پیرا_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: سه شنبه مورخ 1399/12/12 ساعت 17:00 
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.  
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار