دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خانم سمیرا حاتمی پور چهارشنبه مورخ 13 اسفند 1399 ساعت 14:00
دوشنبه، 11 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خانم سمیرا حاتمی پور چهارشنبه مورخ 13 اسفند 1399 ساعت 14:00
عنوان پایان نامه: زمانبندی و مسیریابی حمل و نقل سبز با کنترل سرعت
نام دانشجو: سمیرا حاتمی پور
استاد راهنما: دکتر فردین احمدی زر
داور داخلی: دکتر علیرضا عیدی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر حسن رسایی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی کرمانشاه
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1399/12/13 ساعت 14:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.   
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار