دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای پویا فرهادی مورخ چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 13:00
دوشنبه، 11 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای پویا فرهادی مورخ چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 13:00
عنوان پایان نامه: بررسی اثر کاهش تعداد بیت های کوانتیزاسیون بر کارایی کدینگ LDPC در سیستم های بی‌سیم نسل پنجم
نام دانشجو: پویا فرهادی
استاد راهنما: دکتر محمد فتحی
داور داخلی: دکتر فریدون حسین پناهی_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر سعید داوری_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه  
گروه: مهندسی برق 
گرایش: الکترونیک و مخابرات
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1399/12/13 ساعت 13:00 
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار