دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آقای امیر صحتی موفق چهارشنبه مورخ 13 اسفند 1399 ساعت 15:00
دوشنبه، 11 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آقای امیر صحتی موفق چهارشنبه مورخ 13 اسفند 1399 ساعت 15:00
عنوان پایان نامه: انتخاب ویژگی مبتنی بر گراف با استفاده از الگوریتم‌های پیشگویی پیوند
نام دانشجو: امیر صحتی موفق
استاد راهنما: دکتر پرهام مرادی و دکتر صادق سلیمانی 
داور داخلی: دکتر روجیار پیر محمدیانی_استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر محرم منصوری زاده_دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا
گروه: مهندسی کامپیوتر
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1399/12/13 ساعت 15:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار