دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آقای هه لو عمر انور سه شنبه مورخ 12 اسفند 1399 ساعت 20:00
سه‌شنبه، 12 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آقای هه لو عمر انور سه شنبه مورخ 12 اسفند 1399 ساعت 20:00
عنوان پایان نامه: توسعه یک سامانه بینایی ماشین مبتنی بر یادگیری عمیق به منظور تشخیص بوته سیب زمینی از علف های هرز
نام دانشجو: هه لو عمر انور
استاد راهنما: دکتر فردین اخلاقیان طاب
داور داخلی: دکتر محسن رمضانی_استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر عبدالباسط طالبانی_استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کویاه اقلیم کردستان عراق
گروه: مهندسی کامپیوتر
زمان دفاع: سه شنبه مورخ 1399/12/12 ساعت 20:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار