دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای آرام قریشی پنجشنبه مورخ 14 اسفند 1399 ساعت 17:00
سه‌شنبه، 12 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای آرام قریشی پنجشنبه مورخ 14 اسفند 1399 ساعت 17:00
عنوان پایان نامه: طراحی بهینه پروتکل صحت داده در اینترنت اشیاء
نام دانشجو: آرام قریشی
استاد راهنما: دکتر محمد فتحی
داور داخلی: دکتر پرهام مرادی_دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر حامد منکرسی_استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه
گروه: مهندسی برق
گرایش: الکترونیک و مخابرات
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1399/12/14 ساعت 17:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.   
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار