دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای عدنان فیضی پنجشنبه مورخ 14 اسفند 1399 ساعت 13:00
سه‌شنبه، 12 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای عدنان فیضی پنجشنبه مورخ 14 اسفند 1399 ساعت 13:00
عنوان پایان نامه: پیش کد گذاری ترکیبی (آنالوگ و دیجیتال) در سیستم های چند ورودی چند خروجی موج میلیمتری
نام دانشجو: عدنان فیضی
استاد راهنما: دکتر رضا محمد خانی
داور داخلی: دکتر محمد فتحی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر محمد جواد عمادی_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گروه: مهندسی برق
گرایش: الکترونیک و مخابرات
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1399/12/14 ساعت 13:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.   
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار