دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع دکتری مهندسی صنایع آقای یاسر امامیان چهار شنبه مورخ 13 اسفند ساعت 10:00
سه‌شنبه، 12 اسفند 1399
جلسه دفاع دکتری مهندسی صنایع آقای یاسر امامیان چهار شنبه مورخ 13 اسفند ساعت 10:00
عنوان رساله : بهینه سازی استوار مسئله مسیریابی محصول در زنجیره تامین حلقه بسته به منظور کاهش انتشار CO2 و CO
نام دانشجو: یاسر امامیان
استاد راهنما: دکتر عیسی نخعی کمال آبادی
داور داخلی: دکتر محمود شهرخی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
داور خارجی اول: دکتر ابوالفضل میرزازاده_استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی تهران
داور خارجی دوم: دکتر هادی مختاری_دانشیار
گروه:مهندسی صنایع
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1399/12/13 ساعت 10:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.  
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار