دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع دکتری مهندسی صنایع خانم لیلا ایزدی چهارشنبه مورخ 13 اسفند ساعت 16:00
سه‌شنبه، 12 اسفند 1399
جلسه دفاع دکتری مهندسی صنایع خانم لیلا ایزدی چهارشنبه مورخ 13 اسفند ساعت 16:00
عنوان رساله: زمان‌بندی یکپارچه تولید و توزیع همراه با امکان برونسپاری سفارش
نام دانشجو: لیلا ایزدی
استاد راهنما: دکتر فردین احمدی زر
داورداخلی: دکتر هیوا فاروقی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
داور خارجی اول: دکتر پرویز فتاحی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا
داور خارجی دوم: دکتر علی بزرگی امیری_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران
گروه:مهندسی صنایع
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1399/12/13 ساعت 16:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار