دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای حسین جلیلی راد شنبه مورخ 16 اسفند 1399 ساعت 16:00
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای حسین جلیلی راد شنبه مورخ 16 اسفند 1399 ساعت 16:00
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر نقص های ساختاری بر عملکرد سلول خورشیدی مس ایندیم گالیوم آرسناید
نام دانشجو: حسین جلیلی راد
استاد راهنما: دکتر محمد رزاقی
داور داخلی: دکتر هادی جهانی راد_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر سعید گل محمدی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه
گروه: مهندسی برق
گرایش: الکترونیک و مخابرات
زمان دفاع: شنبه مورخ 1399/12/16 ساعت 16:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.   
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار