دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای کمال ایزدی یکشنبه مورخ 17 اسفند 1399 ساعت 14:00
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای کمال ایزدی یکشنبه مورخ 17 اسفند 1399 ساعت 14:00
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربند زانویی کمانش ناپذیر با استفاده از روش دینامکی غیر خطی
نام دانشجو: کمال ایزدی
استاد راهنما: دکتر مسعود خلیقی
داور داخلی اول: دکتر آرمان مام عزیزی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان
داور داخلی دوم : دکتر کاوه کرمی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی عمران
زمان دفاع: یکشنبه مورخ 1399/12/17 ساعت 14:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.  
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار