دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خانم بهناز نور محمدی چهارشنبه مورخ 20 اسفند 1399 ساعت 12:00
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خانم بهناز نور محمدی چهارشنبه مورخ 20 اسفند 1399 ساعت 12:00
عنوان پایان نامه: انتخاب تامین کنندگان براساس قابلیت اطمینان و زنجیره تامین سبز با استفاده از تصمیم گیی چند معیارهفازی و تصمیم گیری چند هدفه
نام دانشجو: بهناز نور محمدی
استاد راهنما: دکتر محمود شهرخی
داور داخلی: دکتر علیرضا عیدی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر حسن ملاوردی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه 
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: چهار شنبه مورخ 1399/12/20 ساعت 12:00
 جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.  
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار