دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خانم شیوا مردوخ روحانی چهارشنبه مورخ 20 اسفند 1399 ساعت 16:00
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خانم شیوا مردوخ روحانی چهارشنبه مورخ 20 اسفند 1399 ساعت 16:00
عنوان پایان نامه: بررسی دامنه ی تغییرفرم در فرایند اکستروژن انبساطی متناوب
نام دانشجو: شیوا مردوخ روحانی
استاد راهنما: دکتر آرمان حسنی
داور داخلی: دکتر سیروان محمدی_استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر کوروش خورشیدی_دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک
گروه: مهندسی مکانیک
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1399/12/20 ساعت 16:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.   
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار