دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی معدن آقای میلاد قاسمی یکشنبه مورخ 24 اسفند 1399 ساعت 12:00
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی معدن آقای میلاد قاسمی یکشنبه مورخ 24 اسفند 1399 ساعت 12:00
عنوان پایان نامه: اعتبارسنجی و بهینه سازی مدل بلوکی ذخیره زیرزمینی معدن انگوران با استفاده از عیار کارگاه های استخراجی
نام دانشجو: میلاد قاسمی
استاد راهنما: دکتر محمد رضایی
داور داخلی: دکتر حاجی حسین عزیزی_استاد گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر پیمان افضل_دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
گروه: مهندسی معدن
زمان دفاع: یکشنبه مورخ 1399/12/24 ساعت 12:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.  
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار