دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی معدن خانم ناهید صوفی آباد یکشنبه مورخ 24 اسفند 1399 ساعت 11:00
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی معدن خانم ناهید صوفی آباد یکشنبه مورخ 24 اسفند 1399 ساعت 11:00
عنوان پایان نامه: مدل سازی تک متغیره و چند متغیره زمین آماری در کانسار طلای ساری گونی قروه
نام دانشجو: ناهید صوفی آباد
استاد راهنما: دکتر محمد رضایی
داور داخلی: دکتر هاشم شاهسونی_استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر پیمان افضل_دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
گروه: مهندسی معدن
زمان دفاع: یکشنبه مورخ 1399/12/24 ساعت 11:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار