دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق خانم شهین شفیع زاده پنجشنبه مورخ 21 اسفند 1399 ساعت 11:00
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق خانم شهین شفیع زاده پنجشنبه مورخ 21 اسفند 1399 ساعت 11:00
عنوان پایان نامه: بهبود تشخیص ضریب شکست با استفاده از حسگرهای فیبر نوری
نام دانشجو: شهین شفیع زاده
استاد راهنما: دکتر محمد رزاقی
داور داخلی: دکتر هادی جهانی راد_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر مجتبی گندمکار_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
گروه: مهندسی برق
گرایش: الکترونیک و مخابرات
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1399/12/21ساعت 11:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.  
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار