دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای رامین صالحی پنجشنبه مورخ 21 اسفند 1399 ساعت 09:00
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق آقای رامین صالحی پنجشنبه مورخ 21 اسفند 1399 ساعت 09:00
عنوان پایان نامه: پیاده سازی مدارات منطقی دیجیتال به وسیله گیت های کوانتومی
نام دانشجو: رامین صالحی
استاد راهنما: دکتر محمد رزاقی
داور داخلی: دکتر هادی جهانی راد_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر محمد کاظم مروج فرشی_استاد گروه مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
گروه: مهندسی برق
گرایش: الکترونیک و مخابرات
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1399/12/21ساعت 09:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار