دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خانم مژگان جهان افروزی چهارشنبه مورخ 20 اسفند 1399 ساعت 13:00
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خانم مژگان جهان افروزی چهارشنبه مورخ 20 اسفند 1399 ساعت 13:00
عنوان پایان نامه: مکان یابی مراکز امن موقت و پهنه بندی مناطق جمعیتی با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به زمان
نام دانشجو: مژگان جهان افروزی
 استاد راهنما: دکتر هیوا فاروقی
داور داخلی: دکتر جمال ارکات_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر حسن رسایی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی کرمانشاه
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: چهار شنبه مورخ 1399/12/20 ساعت 13:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار