دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای پوریا بهزاد پور چهار شنبه مورخ 20 اسفند 1399 ساعت 10:00
یکشنبه، 17 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای پوریا بهزاد پور چهار شنبه مورخ 20 اسفند 1399 ساعت 10:00
عنوان پایان نامه: بررسی فرایند اکستروژن انبساطی متناوب تحت شرایط کرنش صفحه ای نامتقارن
نام دانشجو: پوریا بهزادپور
استاد راهنما: دکتر آرمان حسنی
داور داخلی: دکتر نبرد حبیبی_استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر سید حامد حسینی_استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گلستان
گروه: مهندسی مکانیک
زمان دفاع: چهار شنبه مورخ 1399/12/20ساعت 10:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار