دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای شاهین بهاری پنجشنبه مورخ 21 اسفند 1399 ساعت 10:00
یکشنبه، 17 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای شاهین بهاری پنجشنبه مورخ 21 اسفند 1399 ساعت 10:00
عنوان پایان نامه: بررسی عددی پارامترهای موثر در داروسازی مغناطیسی در افراد با بیماریهای خاص
نام دانشجو: شاهین بهاری
استاد راهنما: دکتر منصور لهونیان
استاد مشاور: مهندس سامان امینیان 
داور داخلی اول: دکتر مسعود ابراهیمی_دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان
داور داخلی دوم: دکتر آرمان صادقی_دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی مکانیک
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1399/12/21 ساعت 10:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار