دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی آقای علی گودرزی چهارشنبه مورخ 27 اسفند 1399 ساعت 12:00
چهارشنبه، 20 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی آقای علی گودرزی چهارشنبه مورخ 27 اسفند 1399 ساعت 12:00
عنوان پایان نامه: تولید بیودیزل از روغن افتابگردان با روش ترانس استریفیکاسیون و کاتالیست مغناطیسی
نام دانشجو: علی گودرزی
استاد راهنما: دکتر فرانک اخلاقیان طاب
داور داخلی: دکتر روجیار اکبری سنه_استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر سیروان محمدی آذر_استادیار گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
گروه: مهندسی شیمی
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1399/12/27 ساعت 12:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار