دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع دکتری مهندسی صنایع آقای امیر حسین براهیمی یکشنبه مورخ 24 اسفند 1399 ساعت 16:00
شنبه، 23 اسفند 1399
جلسه دفاع دکتری مهندسی صنایع آقای امیر حسین براهیمی یکشنبه مورخ 24 اسفند 1399 ساعت 16:00
عنوان رساله: طراحی شبکه‌ی حمل‌ونقل شهری چند مده با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان: بهینه‌سازی دوسطحی چندهدفه
نام دانشجو: امیر حسین براهیمی
 استاد راهنما: دکتر علیرضا عیدی
داور داخلی: دکتر حمید فرورش_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر عماد روغنیان_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر
داور خارجی دوم: دکتر محمد علی پیرایش_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع:  یکشنبه مورخ 1399/12/24 ساعت 16:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار