دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع دکتری مهندسی صنایع آقای حامد گلابیان چهار شنبه مورخ 27 اسفند 1399 ساعت 16:00
شنبه، 23 اسفند 1399
جلسه دفاع دکتری مهندسی صنایع آقای حامد گلابیان چهار شنبه مورخ 27 اسفند 1399 ساعت 16:00
عنوان رساله: مکان یابی تصادفی در سیستم خدمات فوریت های پزشکی با در نظر گرفتن استراتژی برگشت
نام دانشجو: حامد گلابیان
استاد راهنما: دکتر جمال ارکات
داور داخلی: دکتر انور محمودی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
داور خارجی اول: دکتر ایرج مهدوی_استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
داور خارجی دوم: دکتر محمدعلی پیرایش_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد 
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1399/12/27 ساعت 16:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار