دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قرار گرفتن دوباره مجله مطالعات شهری دانشگاه کردستان در سطح Q1
دوشنبه، 16 فروردین 1400
قرار گرفتن دوباره مجله مطالعات شهری دانشگاه کردستان در سطح Q1
مجله مطالعات شهری
در آخرین رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی جهان اسلام مجله مطالعات شهری دانشگاه کردستان مجددا با ضریب تاثیر 0.345 در چارک اول یا Q1 قرار گرفت.
با حمایت اعضای محترم تحریریه و مدیران دانشگاه در آخرین رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی جهان اسلام مجله مطالعات شهری دانشگاه کردستان دوباره به سطح مجلات چارک اول یا Q1 برگشت . لازم به ذکر است که تغییر چارک قبلی در سال 95 ناشی از تغییر گروه مجله از بخش هنر و معماری و ادغام ان در مجلات علوم اجتماعی بود. اکنون مطالعات شهری با ضریب تاثیر 0.34 در میان مجلات تخصصی شهرسازی کشور رتبه سوم را دارد. میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلان این بخش0.290 (علوم اجتماعی )و میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح میانی 0.239 (مطالعات شهری) است.
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار