دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای جمال سیدی مورخ چهار شنبه 25 فروردین 1400 ساعت 14:00
یکشنبه، 22 فروردین 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای جمال سیدی مورخ چهار شنبه 25 فروردین 1400 ساعت 14:00
عنوان پایان نامه: پایش خشکسالی با استفاده از داده های سری زمانی ماهواره ای و تکنیک های یادگیری ماشین
نام دانشجو: جمال سیدی
استاد راهنما: دکتر سلمان احمدی
داور داخلی: دکتر جمیل بهرامی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر مهتاب پیرباوقار_دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی عمران
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/01/25 ساعت 14:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.   
 
پورتال اخبار