دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
چاپ مقاله در مجله IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS: SYSTEMS با ضریب تاثیر 9.309 توسط جناب آقای دکتر یزدان باتمانی دانشیار گروه مهندسی برق - قدرت و کنترل
شنبه، 28 فروردین 1400
چاپ مقاله در مجله IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS: SYSTEMS با ضریب تاثیر 9.309 توسط جناب آقای دکتر یزدان باتمانی دانشیار گروه مهندسی برق - قدرت و کنترل
چاپ مقاله در مجله IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS: SYSTEMS با ضریب تاثیر 9.309 توسط جناب آقای دکتر یزدان باتمانی دانشیار گروه مهندسی برق - قدرت و کنترل
جناب آقای دکتر یزدان باتمانی دانشیار گروه مهندسی برق - قدرت و کنترل دانشکده مهندسی موفق به چاپ مقاله در مجله  IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS: SYSTEMS با ضریب تاثیر 9.309 شدند.
دانشگاه کردستان کسب این موفقیت ارزشمند را به جناب آقای دکتر باتمانی و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض می‌نماید و توفیقات روزافزون را برای ایشان مسئلت می نماید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار