دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
ارتقای رتبه علمی 6 نفر از همکاران دانشگاه کردستان
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400
ارتقای رتبه علمی 6 نفر از همکاران دانشگاه کردستان
در دوزادهمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه کردستان، رتبه علمی 6 نفر از همکاران دانشگاه کردستان ارتقا یافت.
به گزارش‌ روابط عمومی دانشگاه کردستان، دوزادهمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه  ‎کردستان در روز یک‌شنبه 12 اردیبهشت سال‌ جاری در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.‌‎
در این جلسه نوید رضایی رشته مهندسی برق قدرت  دانشکده مهندسی،  دکتر منصور دانا رشته ریاضی دانشکده علوم پایه،  دکتر علی فقه‌مجیدی رشته اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دکتر قباد شفیعی گروه برق از دانشکده مهندسی، دکتر هاشم شاهسونی رشته معدن دانشکده مهندسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.
همچنین دکتر محمد دارند، رشته آب و هواشناسی دانشکده منابع طبیعی نیز از دانشیاری به استادی ارتقاء رتبه یافتند.

‌‎ضمن تبریک به این همکاران، توفیق روز افزون ایشان را در راستای خدمت به جامعه علمی کشور و به ‌ویژه دانشگاه کردستان از خداوند متعال خواستاریم.
 
منبع: روابط عمومی
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار