دسترسی سریع

پردیس دانشگاه

دانشگاه کردستان / پردیس دانشگاه
امین صادقی
امین صادقی رئیس پردیس دانشگاه کردستان
گروه گیاه پزشکی دانشیار
a.sadeghi [at] uok.ac.ir
- -
دانشگاه کردستان با نزدیک به چهار دهه تجربه‌ی موفق در آموزش عالی کشور با داشتن 51 رشته کارشناسی، 71 رشته کارشناسی ارشد، 22 رشته دکتری و قریب به 300 نفر عضو هیات علمی در زمره سرآمدترین دانشگاه‌های غرب کشور محسوب شده، به عنوان دانشگاه جامع مادر و توسعه‌یافته منشاء و طلایه‌دار آموزش عالی در استان کردستان می‌باشد.
عنایت به اینکه تولید علم، دانش فنی و کارآفرینی در سرلوحه اهداف دانشگاه کردستان قرار دارد لذا تحقق آن از طریق توسعه کمی و کیفی دوره‌های تحصیلی در مقاطع مختلف از استراتژی‌های دانشگاه می‌باشد.در راستای همین هدف و در ادامه موفقیت‌های چشمگیر فعالیت‌های مؤثر آموزشی و پژوهشی، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 22/04/1392 خود با استناد به وجود زیرساخت‌های موردنیاز نظیر فضای کالبدی مناسب، منابع انسانی کارآمد اعم از اعضای هیئت‌علمی و کارکنان مجرب، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، سایت‌های کامپیوتری، منابع کتابخانه‌ای، سالن‌های مطالعه ، امکانات ورزشی و نیز توان اجرایی و مدیریتی، با ایجاد پردیس خودگردان دانشگاه کردستان موافقت نمود. نخستین پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه کردستان  از نیمسال دوم سال تحصیلی 93 - 1392 شروع‌شده است وهم اکنون پردیس دانشگاه در 14 گروه آموزشی 16 رشته دانشجو پذیرش می‌نماید.
ردیف گروه آموزشی رشته
1 گروه اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی
2 گروه باغبانی فیزیولوژی درختان میوه
3 گروه مهندسی آب آبیاری و زهکشی
4 گروه برق برق –الکترونیک
5 گروه شهرسازی برنامه‌ریزی شهری
6 گروه حسابداری حسابداری
7 گروه مدیریت مدیریت بازرگانی –بازاریابی
8 گروه مشاوره -مشاوره خانواده -مشاوره مدرسه  
9 گروه تربیت‌بدنی -فیزیولوژی ورزشی -مدیریت بازاریابی ورزشی
10 گروه علوم تربیتی مدیریت آموزشی
11 گروه صنایع صنایع –بهینه‌سازی
12 گروه عمران عمران –سازه
13 گروه مکانیک طراحی کاربردی
14 گروه فیزیک  
 
محمدرضا رطبی کارشناس مسئول آموزش های آزاد
pardis [at] uok.ac.ir -
فروزان تکتازی عامل مالی دانشکده کشاورزی
- 33664600-9 (داخلی 5070) - 09181733651
عبدالله بهنورد همکار کارپردازی پردیس دانشگاه
- -