دسترسی سریع

ارتباط با پردیس

دانشگاه کردستان / پردیس دانشگاه / ارتباط با پردیس
راه‌های تماس

آدرس: کردستان - سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، پردیس خودگردان دانشگاه کردستان
کدپستی: 15175- 66177 
صندوق پستی: 416
آدرس پست الکترونیکی: pardis@uok.ac.ir
تلفن و نمابر: 33627726 (087)