دسترسی سریع

شرایط آموزشی، پذیرش و شهریه

دانشگاه کردستان / پردیس دانشگاه / شرایط آموزشی، پذیرش و شهریه
نحوه پذیرش
پذیرش دانشجو از طریق آزمون کنکور سراسری تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش صورت می‌گیرد.
آیین‌نامه آموزشی
پردیس دانشگاه کردستان از نظر ساختاری زیرمجموعه دانشگاه کردستان بوده و از مقررات و آیین‌نامه‌های اداری، آموزشی و مالی  وزارت علوم و دانشگاه تبعیت می‌نمایید.
شهریه تحصیلی

میزان شهریه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف گروه آموزشی شهریه ثابت یک نیمسال (ریال) شهریه به ازای یک واحد (ریال)
پایان نامه دروس نظری دروس عملی
1 علوم انسانی 15,000,000 3,250,000 1,200,000 2,000,000
2 سایر گروه ها 17,000.000 4,000,000 1,500,000 2,250,000
  • مبالغ مذکور با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه سالیانه تا 10  درصد قابل‌افزایش است.
  • در صورت انصراف ، حذف ترم و تعلیق یا اخراج دانشجو، مبلغ شهریه تحصیلی دریافتی مسترد نخواهد شد.
  • در صورت استفاده دانشجو از مرخصی تحصیلی، شهریه ثابت نیمسال دریافت خواهد شد.
  • شهریه متغیر دروس پیش‌نیاز (جبرانی) معادل شهریه دوره‌های کارشناسی نوبت دوم دانشگاه  و مطابق آخرین تعرفه اخذ می‌گردد و دانشجو بایستی آن را با دانشجویان دوره کارشناسی بگذراند.
  • در خصوص درس پایان‌نامه، در اولین نیمسال اخذ درس ، شهریه ثابت و متغیر واحد پایان‌نامه دریافت خواهد شد. در صورت عدم دفاع از پایان‌نامه در نیمسال اخذشده، در نیمسال‌های بعد فقط شهریه ثابت دریافت خواهد شد.
  • کارکنان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان و همسران و فرزندان آن‌ها از 20% تخفیف در پرداخت شهریه دوره برخوردار خواهند شد.
  • هزینه گردش‌های علمی و بازدیدها، پس از محاسبه دانشگاه و ابلاغ به دانشجو، منفک از شهریه‌های ثابت و متغیر از طرف دانشجو پرداخت می‌گردد.
  • به دانشجو در طول تحصیل امکانات و تسهیلات رفاهی و خوابگاهی تعلق نمی‌گیرد.