دسترسی سریع

رئیس دانشگاه

فردین اخلاقیان طاب
فردین اخلاقیان طاب رئیس دانشگاه کردستان
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
f.akhlaghian [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 204 -
پیام رئیس دانشگاه
به نام دادار آفرینش
در آغاز سال تحصیلی جدید و فرا رسیدن بهار علم و دانش لازم می‌دانم ضمن خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود و تبریک موفقیت آنان در راهیابی به دانشگاه‌، توفیق و کامیابی اعضاء محترم هیأت علمی، کارمندان خدوم و زحمتکش، دانشجویان عزیز را از خداوند متعال مسألت و صمیمانه آغاز بهار دانش و معرفت را به حضور فرد فرد آنان شادباش عرض نمایم.
بدون شک شور و نشاط محافل علمی و شادابی در محیط دانشگاهی زمینه ساز توسعه علمی کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهد بود و تقارن سرآغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس خود حامل پیامی عمیق در سرزندگی و طراوت این ایام و نویدبخش تلاش و مجاهدت و خستگی ناپذیری اعضا محترم هیأت علمی و دانشجویان عزیز در کسب مدارج علمی و عبور از مرزهای دانش در سال تحصیلی جدید 96-95 خواهد بود و امید است این تلاش علمی زمینه‌ساز گسترش اندیشه‌های عالمانه در تحقق وحدت ، همدلی و همزبانی و مدارا گردد.
در سال تحصیلی جدید اهتمام به ارتقاء دانشگاه با توجه به شرایط روز آموزش عالی و ارتباط با بدنه اجتماعی و تحقق برخی مطالبات جامعه، تلاش در جهت هرچه بیشتر مکانیزه نمودن سیستم‌های معین به منظور انجام دقیق وظایف آموزشی، پژوهشی و همچنین هدایت گروه‌های آموزشی به سمت روش‌های نوین مانند آموزش¬های مجازی مد نظر خواهد بود. انتظار این است که همکاران دانشگاهی در این مسیر ما را یاری‌رسان باشند تا امید به فضل الهی شاهد دانشگاهی چابک‌تر، کارآمد‌تر و با وجوه اختصاصی منحصر به خود باشیم.
در پایان ضمن تبریک مجدد سربلندی و موفقیت همکاران را از خداوند متعال خواستارم.

وظایف و اختیارات حوزه ریاست

از جمله وظایف مهم این حوزه تعیین سیاست کلی دانشگاه، رهبری امور آموزشی، پژوهشی، اداری - مالی، روابط عمومی، و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های تمام واحدها و نظارت بر کار آنها میباشد.

لیست وظایف و اختیارات کارکنان به شرح زیر است: 
 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین‌المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاحیت
 • تعیین خط‌مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
 • هدایت فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه
 • ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء
 • نظارت برحسن اجرای فعالیت‌های جاری دانشگاه و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح
 • مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
 • نصب و عزل اعضاء هیأت رئیسه (بارعایت تبصره های 1 و 2 ماده 4) و رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته مدیران گروه‌های آموزشی
 • اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت
 • تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف و خط‌مشیها برای طرح در هیأت امناء
 • ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد همکاری‌های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت
 • نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات