دسترسی سریع

اداره تحصیلات تکمیلی

محمد رزاقی
محمد رزاقی مدیر تحصیلات تکمیلی
گروه برق دانشیار
m.razaghi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/razaghi
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 210 087-33662966
کارکنان
سولماز مرادی کارشناس تحصیلات تکمیلی
- 08733624011 (3262)
اهم فعالیت‌ها
 • هماهنگی و نظارت بر اجرای امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و  دکتری با همکاری دانشکده‌ها
 • اقدام برای توسعه و ایجاد دوره‌های جدید کارشناسی ارشد و دکتری به منظور تامین نیازهای تخصصی استان و کشور در راستای برنامه‌های کلان دانشگاه و کوشش در جهت تحقق آن
 • انجام امور مربوط به برگزاری آزمون دکتری
 • بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شورای تحصیلات تکمیلی و کمسیون موارد خاص دانشگاه
 • برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  و تنظیم دستور جلسات و نظارت بر حسن  اجرای آن در دانشکده‌ها
 • تعیین ظرفیت پذیرش رشته‌های مورد نیاز برای آزمون کارشناسی ارشد از طریق دانشکده‌ها و ارسال آن به سازمان سنجش       
 • تهیه، تنظیم، انتشار آگهی و برگزاری آزمون‌های دوره دکتری در رشته‌های مختلف و تایید نتایج این آزمون‌ها
 • نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری دانشکده‌ها
 • تهیه و انتشار نحوه تدوین و اصول نگارش پایان‌نامه‌ها در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
 • صدور مجوز دفاع از پایان‌نامه‌ها، مجوز صدور مدرک تحصیلی، گواهی پایان دوره آموزشی دانشجویان ارشد و دکتری
 • تهیه و پیشنهاد بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری مسئولان ذیربط
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه‌های آموزشی دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در چهارچوب قوانین دفتر گسترش آموزش عالی به گروه‌ها و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه‌های درسی و زمانبندی ثبت نام و امتحانات مقاطع ارشد و دکتری و نظارت بر اجرای آن