دسترسی سریع

فایل‌ها و فرم‌های مفید تحصیلات تکمیلی

فرمهای تحصیلات تکمیلی
فرم شماره 1ت
فرم تمدید سنوات تحصیلی
فرم شماره 2ت
فرم درخواست حذف درس
فرم شماره 3ت
فرم درخواست مرخصی تحصیلی/ حذف ترم
فرم شماره 4ت
فرم پرداخت حق الزحمه اساتید داور داخلی، داور خارجی، مشاور خارجی و نماینده تحصیلات تکمیلی
فرم شماره 5ت
فرم درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجویان دوره پردیس
فرم شماره 6ت
فرم درخواست طرح مشکل دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
فرم شماره 7ت
گزارش ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری
فرم شماره 8ت
گزارش پیشرفت تحصیلی
فرم شماره 9ت
فزم درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
فرم شماره 10ت
صورتجلسه آزمون جامع دوره دکتری
فرم شماره 11ت (مخصوص دانشجویان دکتری)
گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از رساله دانشجویان دکتری (محرمانه)
فرم شماره 12ت
فرم  درخواست مجوز برگزاری آزمون جامع
فرم شماره 13ت
فرم درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتزی
فرم اطلاعیه برگزاری سمینار کارشناسی ارشد
فرم اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد
فرم اطلاعیه برگزاری سمینار دکتری
فرم اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع دکتری
فرم شماره 1- تعیین موضوع پایان نامه و استاد راهنما
فرم شماره 11ت (مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد)
گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از رساله دانشجویان کارشناسی ارشد (محرمانه)
فرم شماره 14ت
صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری
فرم اعلام ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی
فرم شماره 15ت
فرم درخواست انصراف از تحصیل (مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های تحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه امور پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه کردستان
آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی دانشگاه کردستان مصوب 24-11-1394
آیین‌نامه اجرایی تعیین ظرفیت دانشجوی تحصیلات تکمیلی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان
آیین‌نامه ثبت نمرات دروس تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان مصوب 29-10-1393
فرایند انتخاب عنوان و استاد راهنما و ثبت پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد