دسترسی سریع

مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت پژوهشی / پژوهشکده‌ها / مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری

واگذاری 350 هکتار از جنگلهای بلوط زاگرس به عنوان جنگل پژوهشی و آموزشی به مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی

واگذاری 350 هکتار از جنگلهای بلوط زاگرس به عنوان جنگل پژوهشی و آموزشی به مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی

یکشنبه 7 مرداد 1397
بیشتر »
واگذاری 350 هکتار از جنگلهای بلوط زاگرس به عنوان جنگل پژوهشی و آموزشی به مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی
احمد ولی پور
احمد ولی پور رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی
گروه جنگلداری استادیار
ahmadvalipour [at] uok.ac.ir
- -
نظر به نیازهای پژوهشی، توسعه‌ای و آموزشی در جنگل‌های منطقه، مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌های زاگرس شمالی در سال 1384 در شهرستان بانه تأسیس شد. مأموریت و رسالت اصلی این مرکز، بهبود مداوم کیفیت در طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و دستیابی به الگوهای مدیریت مشارکتی و پایدار این منابع است. ترکیب بهینه عوامل تولید منابع طبیعی می-تواند موجب بهبود درآمد و بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی گردد. همچنین این مرکز با تأمین امکانات پایه و زیربنایی پژوهشی می‌تواند توجه سایر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ملی و فراملی را به اجرای طرح‌های مختلف تحقیقاتی در این منطقه نسبتاً محروم و توسعه‌نیافته جلب کند و زمینه لازم را برای توسعه همه‌جانبه در استان و به خصوص شهرستان بانه ایجاد نماید. مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌های زاگرس شمالی، حلقه اتصال دانشگاه کردستان (بخش تحقیقات) با دستگاه-های اجرایی متولی مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست استان کردستان است و تلاش می‌کند یافته‌های علمی را برای بهبود و اصلاح روش‌های مدیریت و تأمین نیازهای مدیران به کار گیرد. این مرکز آمادگی خود را برای انجام پروژه‌های پژوهشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه منابع طبیعی اعلام می‌دارد.
این مرکز در سال 1384 در پی تلاش‌های آقای دکتر هدایت غضنفری (مؤسس مرکز و عضو هیأت‌علمی گروه جنگلداری دانشگاه کردستان) با موافقت اصولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را شروع کرد و در تابستان 1392 موفق به دریافت موافقت قطعی شد. مرکز از لحاظ سازمانی، زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان می‌باشد و اعضای هیأت‌علمی آن عمدتاً از گروه جنگلداری هستند..
هم اکنون و در راستای اهداف سازمانی، مرکز با اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و .... در چارچوب طرح‌های پژوهشی همکاری می‌کند. برگزاری عملیات‌های درسی دانشجویان رشته‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه‌های مختلف کشور، همکاری با موسسه‌های تحقیقاتی و اجرایی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی بخش‌هایی از همکاری‌های مرکز با سایر ارگان‌هاست. همچنین تعداد زیادی از پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری منابع طبیعی دانشگاه‌های مختلف (کردستان، تهران، ساری و ...) با همکاری مرکز انجام‌شده و یا در حال انجام است.
مدیران
ردیف نام و نام خانوادگی سال آغاز مدیریت سال پایان مدیریت
1 دکتر احمد ولی­پور 1394 ادامه دارد
2 دکتر هدایت غضنفری 1384 1392
تماس با ما
آدرس: کردستان، بانه، بلوار سقز، جنب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بانه  
تلفن و دورنگار: 08734233900
ایمیل: forest_r&d@uok.ac.ir