دسترسی سریع

نام آزمایش

نوع آزمایش/خدمات

تعرفه (ریال)

 

 

FESEM

 

 

 

FESEM

500000

FESEM-top view and cross

800000

FESEM/EDAX

600000

FESEM/Map

1800000

EDAX

300000

Elemental Map Analysis

1200000

Line Scan

500000

AFM

AFM

700000

Sputtering

Sputtering

با طلا به ازای هر Run  500000

 

GC

GC

600000

GC-Mass

1500000

Mass

Mass

400000

HPLC

HPLC

1500000

CHNS

CHNS

800000

TGA

TGA

800000

FT-IR

FT-IR

300000

SAXS (Small Angle X-Ray Scattering)

SAXS

2800000

PL

PL

200000

UV-Vis

UV-Vis

150000

 توجه: آنالیزهای دانشجویان دانشگاه کردستان با 40% تخفیف انجام می­‌شود.