دسترسی سریع

طرح‌های انجام‌ شده

ردیف عنوان طرح مجری
1 مطالعه خواص فیزیکی و شیمیایی آب سد قشلاق سنندج دکترکمال امانی
2 بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آب سد بانه دکتر روشن خوشنوازی
3 بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی و آلاینده‌های آب سد سقز دکتر رحمان حلاج