دسترسی سریع

دوره‌های آموزشی مرکز کارآفرینی

دوره‌های برگزارشده برای دانشجویان دانشگاه
ردیف عنوان تعداد تعداد شرکت‌کننده (نفر) طول دوره (ساعت) زمان برگزاری (سال)
1 3dmax 4 66 40 92 و 93 و 94
2 GIS 5 125 40 92 و 93 و 94
3 ICDL 10 240 40 92 و 93 و 94
4 فتوشاپ 4 81 40 92 و 93 و 94
5 Spss 6 160 40 92 و 93 و 94
6 چرم‌دوزی 1 10 32 93 و 94
7 تعمیر کامپیوتر 3 50 30 92
8 طراحی وب 3 68 20 93 و 94
9 زنبورداری 3 58 40 93 و 94
10 خیاطی 1 21 20 1392
11 Gps 2 16 20 93 و 94
12 پرورش قارچ 3 44 40 93 و 94
13 عکاسی 1 4 20 93
14 اتوکد 2 36 32 93 و 94
15 زبان انگلیسی 2 40 40 93 و 94
16 زبان انگلیسی کودکان 1 18 30 93
17 نقاشی 1 18 30 93
دوره‌های برگزار شده برای خارج دانشگاه
ردیف عنوان تعداد شرکت‌کننده (نفر)
1 LRFD 69
2 سیستم سازه ساختمان‌های بلند 77
3 گودبرداری 322
4 روش‌های اجرا و کنترل اتصالات 129
5 معماری پایدار 139
6 اصول و مبانی بناهای بلندمرتبه 26
7 شالوده‌های عمیق 51
8 تأسیسات بهداشتی 79
9 طراحی اتصالات در سازه‌ها 23
10 سیستم‌های مقاوم فلزی بتنی 27
11 اصول حرفه‌ای 78
12 معماری زمینه گرا 7
13 الزامات هماهنگی 12
14 سیستم مقاوم بتن آرمه 53
15 تدابیر لازم در صرفه‌جویی انرژی 66
16 تهویه مطبوع 13
17 تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله 47
18 بتن ویژه 157
19 برق ساختمان 58
20 تعمیر و مرمت 133
21 قالب‌بندی 186
22 سیستم ویژه جذب انرژی 50
23 مصالح و فناوری نوین 132
24 به‌کارگیری استانداردها 135
25 روش‌های تولید صنعتی ساختمان 63
26 انطباق اراضی شهری 7
27 مبانی مدل‌سازی رایانه 45
28 تأسیسات سرمایی - گرمایی 61
29 بهسازی خاک 31
30 روش‌های ساخت و فناوری نوین 89
31 اجرا کارآموزی 45
32 اصول کنترل و بازرسی 22
33 گاز دو پوندی 14
34 روش‌های ساخت و جزییات اجرایی 24
35 مجریان گازرسانی 76
36 سیستم جریان ضعیف 28
37 نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه 87
38 ضوابط طراحی سقف پیشرفته 25
39 مقاوم‌سازی مصالح بنایی 22
40 آسانسور و پله‌برقی 58
41 مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی 43
42 بازرسی و نظارت گاز خانگی 72
43 مکانیک ساختمان بلند 10
44 چیلر و برج خنک‌کننده 8
45 ساختمان هوشمند 15
46 تهویه گرم و سرد 8