دسترسی سریع

آیین‌نامه‌ها و فرم‌های ضروری

گزارش تصویری از روز سوم رویداد ایده+
گزارش تصویری از روز دوم رویداد ایده+
گزارش تصویری از روز اول رویداد ایده+
دکتر پیمان عزتی: تغییر نگرش در موضوع اقتصاد از اقتصاد کلنگی به اقتصاد بی وزن نشان دهنده ارزش گذاری بروی موضوع اقتصاد دانش بینان در سطح جهان می باشد.
رئیس دانشگاه کردستان: بالغ بر سه هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال است.
پیش رویداد شتاب ایده+
رویداد شتاب ایده+
راه اندازی مجدد سامانه پذیرش ایده (وندا)
تجلیل ریاست دانشگاه از یکی از اعضای مستمر شورای مرکز رشد
رویداد ایده تا بازار از زبان مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

گزارش تصویری از روز سوم رویداد ایده+

گزارش تصویری از روز سوم رویداد ایده+

دوشنبه 14 اسفند 1396
بیشتر »

گزارش تصویری از روز دوم رویداد ایده+

گزارش تصویری از روز دوم رویداد ایده+

دوشنبه 14 اسفند 1396
بیشتر »

گزارش تصویری از روز اول رویداد ایده+

گزارش تصویری از روز اول رویداد ایده+

دوشنبه 14 اسفند 1396
بیشتر »

دکتر پیمان عزتی: تغییر نگرش در موضوع اقتصاد از اقتصاد کلنگی به اقتصاد بی وزن نشان دهنده ارزش گذاری بروی موضوع اقتصاد دانش بینان در سطح جهان می باشد.

مدیر توسعه و صنعتی سازی لاستیک بارز کردستان و رییس کلینیک صنعت و سرمایه گذاری استان : تغییر نگرش در موضوع اقتصاد از اقتصاد کلنگی به اقتصاد بی وزن نشان دهنده ارزش گذاری بروی موضوع اقتصاد دانش بینان در سطح جهان می باشد.

دوشنبه 14 اسفند 1396
بیشتر »

رئیس دانشگاه کردستان: بالغ بر سه هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال است.

رئیس دانشگاه کردستان اعلام کرد: بیش از سه هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال است که بازار بزرگی را با بیش از 40 میلیارد تومان گردش مالی و اشتغال بالغ بر 100 هزار جوان را در کشور ایجاد کرده است.

دوشنبه 14 اسفند 1396
بیشتر »

پیش رویداد شتاب ایده+

پیش رویداد شتاب ایده+ برگزار شد.

دوشنبه 7 اسفند 1396
بیشتر »

رویداد شتاب ایده+

رویداد شتاب ایده+ در دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.

یکشنبه 6 اسفند 1396
بیشتر »

راه اندازی مجدد سامانه پذیرش ایده (وندا)

سامانه پذیرش ایده (وندا) مجدداً راه‌اندازی شد.

دوشنبه 29 خرداد 1396
بیشتر »

تجلیل ریاست دانشگاه از یکی از اعضای مستمر شورای مرکز رشد

ریاست دانشگاه از یکی از اعضای مستمر شورای مرکز رشد تجلیل کردند.

سه‌شنبه 19 بهمن 1395
بیشتر »

رویداد ایده تا بازار از زبان مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

روابط عمومی دانشگاه در خصوص رویداد ایده تا بازار با مصاحبه ای با مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه ترتیب داد.

سه‌شنبه 30 آذر 1395
بیشتر »