دسترسی سریع

مدیریت تربیت بدنی

سعید قائینی
سعید قائینی مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه
گروه تربیت بدنی استادیار
sghaeeni [at] yahoo.com
- 087-33624028 (2353)
وظایف و اختیارات
 • مسئول برگزاری مسابقات مختلف ورزشی درون‌دانشگاهی 
 • رسیدگی به کلیه امور ستادی تربیت بدنی و برنامه‌ریزی سالانه فوق برنامه ورزشی دانشگاه  
 • پیگیری و جذب اعتبارات و نظارت برنامه‌های ورزشی و تهیه گزارش از برنامه‌های تربیت بدنی
 • مسئول عقد قراردادهای حق‌التعلیم ورزشی با مربیان رشته‌های ورزشی 
 • برگزاری مسابقات در بخش فوق‌برنامه و تامین کادر فنی مسابقات اجرایی
 • رسیدگی به کلیه کارهای عمرانی و تجهیزات و لوازم اماکن ورزشی 
 • قدردانی از قهرمانان ورزشی و تهیه و اهدا جوائز به برندگان مسابقات داخلی و خارجی 
 • برنامه‌ریزی زمانی و مکانی جهت استفاده از اماکن ورزشی 
 • پاسخگویی به مراجعین و رسیدگی به کلیه مکاتبات داخلی و خارج از دانشگاه
 • تلاش در جهت گسترش ورزش دانشجویی و کارکنان دانشگاهی 
 • برگزاری مسابقات به مناسبت‌های مختلف